Ochrana osobních údajů

a) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována: ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Prodávající dále prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou prodávajícím zneužity.

b) Kupující dobrovolně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o objednávkách kupujícího (dále jen „osobní údaje“).

c) Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů pro účely: realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vedení uživatelského účtu. Jestliže kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu podle tohoto ustanovení není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

d) Kupující je povinen uvádět své osobní údaje: pravdivě a informovat prodávajícího o jejich případných změnách, a to při registraci, ve svém uživatelském účtu a při objednávkách, především pro účely řádného dodání zboží a služeb a vystavení daňového dokladu.

e) Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu: avšak s tím, že kromě osob provádějících dopravu zboží kupujícímu a osob provádějících realizaci kupní smlouvy, nebudou osobní údaje ze strany prodávajícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

f) Osobní údaje budou zpracovány a shromažďovány až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě.

g) Kupující potvrzuje, že: poskytnuté osobní údaje jsou správné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

h) V případě, že se kupující domnívá, že: prodávající nebo jiná oprávněná osoba provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat prodávajícího nebo jinou oprávněnou osobu o vysvětlení, b) požadovat, aby prodávající nebo jiná oprávněná osoba odstranili závadný stav. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo jiná oprávněná osoba neprodleně napraví tento závadný stav.

i) Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost: informaci o zpracování jeho osobních údajů. Prodávající je oprávněn za toto poskytnutí požadovat od kupujícího přiměřenou náhradu nákladů nepřevyšujících náklady nezbytné na poskytnutí této informace kupujícímu.

Kontakt

Potřebuješ poradit?

Kontaktuj nás

Ať už jsi sportovec nebo běžný cvičenec, který se chce tréninkem zlepšit a ne zničit, jsi na správném místě. Rovněž jsme otevřeni případné spolupráci se sportovními týmy, popřípadě nabídnout prostor dalším trenérům. V případě zájmu nás kontaktuj.

Jak se k nám dostaneš?

Autem:

Navigovat

Neměj obavu, u nás ve dvoře vždy zaparkuješ.

MHD:

Zastávka Jugoslávská

Jezdí k nám tramvaj č. 3, 4 a 11 na zastávku Jugoslávská.